Noter Yeminli Tercüme Nedir

Noter Yeminli Tercüme Nedir

Yazılı Çeviri Hangi Alanlarda Yapılır

Noterlik Kanununda yer alan madde 96 daki yönetmeliğe göre; belgelerin bir yazıdan diğer bir yazı şekline ya da bir dilden farklı bir dile çevrilmesine ve bunun noterler tarafından onaylanmasına noter yeminli tercüme denir. Tüm belgeler yeminli gerektirmemektedir. Genelde hukuki belgeler, kişisel belgeler, doğum belgeleri, not dökümleri, üniversite diplomaları yeminli tercüme gerektirmektedir. Yeminli olan tercüme genelde yazılı tercüme şeklinde devlet daireleri ve üniversiteler tarafından istenmektedir. Bir belgenin yeminli olarak kabul edilebilmesi için çevrilecek olan belgenin hedef dilde olması, kaynak belgenin orijinal dilde olması gerekir. Hukuki, ticari, teknik, resmi, bilimsel ve tıbbı alanlarda yapılacak olan işlerde tercüme yazılı tercüme şeklinde yapılır. Hukuki tercümeler; ulusal ve uluslar arası olan hukuk alanlarındaki belgelerin işlemlerini kapsar. Ticari tercümeler; bankacılık, teklifler, araştırma ve fizibilite raporları, finans rapor ve dokümanları, toplantı tutanakları, ticari sertifika ve belgeleri kapsar. Teknik tercümeler; teknik plan, şartname ve prosedürü, teknik formül ve çizimleri, kullanım kılavuzlarını, uzmanlık gerektiren işlerdeki araştırma, geliştirme işlemlerini kapsar. Resmi tercüme; yasal sorumluluk gerektiren ve noter onaylı belgeleri kapsamaktadır.

Çeviri Bürosu Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Tercüme bürolarının seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Koordinatör, editör ve tercümanların uzmanlığı, hız ve talep edilen fiyattır. ve diğer tercüme türlerinde bu işi yapacak olan kişilerin deneyim ve eğitim seviyesinin yüksek olması gerekir. Sektör içinde bu kişiler ne kadar deneyimli ise sizlere vereceği hizmette bir o kadar kaliteli olur. Koordinatör ve editörler içinde bu durum geçerlidir. İkinci kriter ise hızdır. Büyük ve sürekli bir hız ile değişen koşullar içerisinde bu hizmetinde yüksek hızlarda elde edilmesi önemli bir noktadır. Son kriter ise fiyattır. Çok düşük fiyatlar ile hizmet sağlayan bürolardan alacağınız hizmetin kalitesi konusunda düşünmek gerekir. Sizlere bu hizmetleri sunabilecek ve sizde güven duygusu yaratan bürolar ile çalışmanız en doğru karardır. Bilimsel tercümeler; akademik alandaki doküman ve belgeleri kapsar. Tıbbı tercüme; eczacılık, teknik terminoloji, karışık tıbbi bilgiler içeren doküman ve raporları kapsamaktadır.

www.nettercume.com.tr