Birçok Dilin Bir Arada Bulunması

Birçok Dilin Bir Arada Bulunması

Çeviri ve Dil Sorunları

Genel bir kanıya göre doğal bir dil yazınsal bir dilin etkisi altında kalınca dil birliğinin yok olduğu düşünülür. Bu durum toplumların belli bir uygarlık seviyesine çıktıktan sonra bizzat karşılaştıkları bir durumdur. Günümüzde yetiştirilen çevirmenler icra ettikleri meslek gruplarının kendilerine uygun olmadığından yana dem vurur. Bu durumda çevirmenin takip etmesi gereken yol genel yargıdan öte ana koşullara uymaktır. Günümüzde dil hizmetleri ve teknik çeviri alanında yapılan birçok çalışmalar bulunmaktadır. Çevirmenler bu aktiviteyi yürüten baş aktörler olarak gemilerinin dümenini sağlam tutmak durumundalardır. Nitekim diller her zaman bütün bütün iç içe değildir. Dolayısıyla bu noktada asıl maharet çevirmenin elindedir. Çevirmenin takip ettiği yol doğrultusunda erek ve ana metinlere yaklaşım çok daha kolay olacaktır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz olgulara her çağda, belli bir uygarlık aşamasına ulaşmış bütün toplumlarda rastlanır. Genel bir dil zorunlu olarak yazı kullanımını gerekli kılar.

Çeviri İlkeleri

Dil hizmetleri ve teknik çeviri bize bugüne kadar yapılan çalışmalar doğrultusunda perspektifler sunmaktadır. Yazının kullanılmadığı, hiç değilse çok az kullanıldığı bir çağda çeviri ve dile yaklaşım bize primitif unsurlar sunar. Ancak anlıyoruz ki dil kendi içerisinde devinime sahip bir durum göstermektedir. Bundan ötürü çeviri kurumlarında olduğu kadar çeviriyi yapanın kendisinde de beli devinimleri açığa çıkartmaktadır. Bundan dolayıdır ki çeviri bürolarında genel bir düzlem incelenmez, aksine her bir çeviri bürolarının veyahut çeviri ve dil hizmeti veren kurumların bu tür bir süzgeçten geçtiğini rahatlıkla savunabiliriz. Bu da bizim dil alanında meydana gelen çalışmalarda bakış açımızı rahatlıkla gösterebilir. Dolayısıyla dil hizmetleri ve teknik çeviri oluşumu gösteren hemen her kurumda çeviri eylemini tekelinde tutan çevirmenlerin bu tip durumlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ele alınan çeviride herhangi bir bozulma veyahut buna bağlı olarak pürüz çıkmaz. Elbette, çeviri alanında da dillerin tarihinde olduğu gibi belli olgulara rastlamak mümkündür. Bu durum dilde ve çeviride doğal uzam çeşitliliğini arttırmaktadır. Pek tabii, bu noktada kurumsal bir oluştan bahsettiğimiz için doğal olgunun önce kendi içinde incelenmesi gerekir.

www.universaldil.com