Ateşin Üstünlüğü

Ateşin Üstünlüğü

Muma ve Lambalara Geçiş

Dünyadaki yaşamsal olayların sürdürülebilirliği için bazı temel doğa olaylarına ihtiyaç vardır. Uygarlığımızın başından bu yanda da, aydınlanma yada ışık, bunlardan birisi olmuştur. Vazgeçilmez bir tutku olan ateşin kullanım alanlarından birisi de aydınlatma olmuştur. Uzun yıllar üstünlüğünü koruyan ve bugün dahi halen devam eden bu aydınlatma yönteminin gelişmesi ve değerini kaybetmesi, gazyağı ile başlamıştır. Hayvan yağlarının yanmasını keşfeden toplumlar, haznesi çamurdan yapılan bir kap içerisinde hayvan yağlarını yakmaya başlamış ve bugünkü kandillerin yani yağ lambalarının temelini atmışlardır. Daha sonraları deniz kabukları, büyük boynuz içi gibi çeşitli hazır doğa ürünlerini kullanarak kandiller çeşitlenmiştirRomalıların icat ettiği bir ürün olarak bilinen mumlar, don yağı ve pamuk ipliği kullanarak üretilmiştir. Ayinlerde ve yolculuklarda daha çok kullanılan bir aydınlatma aracı olan mumlar, daha sonraları kiliselerin temelini oluşturan birer elemana dönüşmüştür. Daha sonra balmumu ile üretim başlamış ve elit tabakaya hitap etmiştir. Çünkü üretimi az ve fiyatı yüksekti. Aynı durum ülkemizdeki gibi, ilk zamanlar az ve pahalıydı. Sonra petrolün bulunması ile cam veya metalden haznelerle aydınlanma sağlanmaya çalışıldı ve ilk lamba mantığı bu M.Ö 2000’li yıllarda oluşturuldu.

Modernliğe Geçiş

Yağ lambalarının muma göre daha çok aydınlık vermesi, tasarımların değiştirilerek daha çok ışık alınabileceğini kanıtladı.İlk lambaların ve elektriğin üretilmesi ile başlayan yeni nesil aydınlanma, temelde sadece ışıma sağlamayı amaçlıyordu. Sokakların, evlerin veya şehrin belirli alanlarının aydınlatılması amacına yönelik girişimler yapan devletler sayesinde, aydınlatma sektörünün gelişmesi sağlanmış ve aydınlanma alanında yenilikler göze çarpmaya başlamıştır. Aydınlanmanın ham maddesi olarak görülen su, küresel ısınmanın artması ile daha dikkatli kullanılmış ve yeni nesil seçenekler düşünülmüştür. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi bunlardan bazılarıdır. Bu yeniliklere de tasarımsal ve üretimsel yenilikler eşlik etmiştir. Yeni nesil ampuller, ledler, vb. ürünler üretilse de ilk zamanlar fiyatları yüksek olmuştur. Dünya genelinde güneş enerjisi sistemleri ile şerit led fiyatları buna birer örnektir. Ancak hammaddelerin giderek daha çok tedarik edilebilmesi ve üretimin yaygınlaşması ile, bu durumlar da azalmaya başlamış ve yenilikçi sistemler ön plana çıkmaktadır.

www.aydinlatmapasaji.com