İcra takibi nedir

İcra takibi nedir

Kanuni Haklarınızı Kullanabilirsiniz.

Günümüzde bilinçsiz olarak kullanılan krediler ve kredi kartları nedeni ile açılan icra davaları sayıları her geçen gün artmayı sürmektedir. İcra davalarının sonunda alacağın tahsili için icra takibi başlatılmaktadır. Peki icra takibi nedir? İcra takibi genel olarak ilamlı icra, ilamsız icra ve rehnin paraya çevrilmesi olarak 3 ana kategori başlığında incelenmektedir. Alacaklı kanuni haklarını kullanarak icra takibini bu başlıklar altında gerçekleştirebilmektedir.

İcra Takibi İçin İcra Müdürlüğüne Başvurun.

İcra takibinin başlatılabilmesi için alacaklının bağlı bulunduğu icra müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. İcra mahkemesi yapılan başvuruyu inceledikten sonra borcun tahsili için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Bu tip davaların açılmasının ardından icraya konu olan borcun üzerine mahkeme ve avukat ücretleri de eklenmekte olup ana borcun ödenmesinin yanı sıra bu tutarların da ödenmesi borçludan talep edilmektedir.

www.icraturk.com