Topraklama Direnci Nedir?

Topraklama Direnci Nedir?

Topraklama Direnci Nasıl Ölçülür?

Toprağın elektrik akımlarını gerçekleştirdiği esnada gösterdiği tepki olmaktadır. Buna göre toprak ve bakır gibi iletkenlere göre de zayıf bir iletkendir. Fakat bilinmesi gerekmektedir ki akım için yeteri kadar büyükse, direnç düşük olup toprak iyi bir iletken haline gelebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı da sistemlerde ki iletkenler ile toprağın arasında direnç olmalıdır. Tesisler kurulmadan öne topraklama dirençleri ölçümleri yapılarak gerekli olan hesaplamalar ve hazırlıktan sonra da tesisat kurulumları yapılır. Bu hizmetlerin ise Gebze topraklama ölçümü olarak mühendis ve uzman firmalar tarafından yapılmalıdır.

Toprak Direnci Nedir Nasıl Ölçülür?

Gebze topraklama ölçümü ve direnci mutlaka uzman ve deneyimli mühendisler tarafından gerçekleşmelidir. Buna göre direnç ölçümlerinde en sık kullanılan yöntem ise 2 kazıklı ölçüm şekilleridir. P ve C elektrotları toprağa derinlemesine çakılır ve bu elektrotlar arasında mesafe 5-10 metre olmalıdır. Topraklama barasına yeşil kablo bağlanır ve mutlaka bara ayrılması gereklidir. Ayrıca mutlaka elektrotların çakıldığı toprak da nemli olmalıdır. Toprakların öz direnci toprağın direnci olmaktadır. Değeri ise toprağın yapısı ve içerisinde ki su miktarına bağlı olmaktadır. Bir elektrodun toprağa geçiş direnci, toprağın özdirencine bağlıdır. Her bir iletkenin toprağa karşı yalıtımı toprak direnç test ölçüm cihazları ile iletkenlerin birbirlerine karşı yalıtımı ise izolasyon test ölçüm cihazları ile ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca Gebze topraklama ölçümü ve gerekli hizmetlerinde mutlaka konusunda uzman ve yetkili kişiler tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.