Tehlikesiz Atık Nedir

Tehlikesiz Atık Nedir

Atıkların Toplanması

Atıklar insan ve çevreye zarar verip vermediklerine göre sınıflandırılır. Her atık çevreyi kirletir ancak tehlikeli atıklar insan sağlığını tehdit eder, çevrede kalıcı hasarlar oluşturur. Tehlikesiz atık ise her ne kadar çevreyi kirletse de kimyasal, patlayıcı, yanıcı gibi özellikler göstermemesi nedeniyle insan sağlığı açısından risk teşkil etmiyor. Bu tür atıkların toplanması ve depolanması ile geri dönüşüme kazandırılması atık yönetimi ile mümkün olmaktadır. Bu konuda internet sayfalarındaki firmaları ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Tehlikesiz Atık Yönetimi

Evlerde, hastanelerde, parklarda, okullarda, kısacası insaların yaşam alanlarında ortaya çıkan atıkların toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması gerekmektedir. Kentleşmeye bağlı olarak her geçen gün büyüyen atık problemi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılarak konunun profesyonel olarak ele alınması çevre ve insan sağlığını korumak adına önemlidir. Atıkların toplanması da Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yasal olarak düzenlenmiş olup, atık toplama, depolama ve geri dönüşüm işletmelerinin belirlenen kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Tehlikesiz atık yönetimi öncelikli olarak atıkların kaynağından atığın türüne uygun bir şekilde toplanmasıyla başlar. Atıklar karışık toplama ve ikili toplama olarak iki şekilde toplanabilir. Karışık atık toplama tüm atık türlerinin birlikte toplandığı yöntemdir. İkili atık toplama ise kuru ve yaş atıkların ayrı ayrı toplanmasıdır. Toplanan bu atıkların nasıl bertaraf edileceği ise yönetmelikte belitilen esaslarla yasal olarak düzenlenmiştir. Atık yönetimi profesyonel bir işlemdir ve bu işlemin kurallara uygun şekilde yapılması gerekir.