SÜRÜCÜ TAMİRİ İŞLEMİNİN ÖNEMİ

SÜRÜCÜ TAMİRİ İŞLEMİNİN ÖNEMİ

Sürücü Tamirlerinde Zaman Yönetimi

Üretim hattının çalışmasındaki en önemli unsur olan sürücülerin arızalanması üretimi durma noktasına getirebilir. Bu nedenle sürücü kullanan üretim tesislerinin arıza anında derhal deneyimli tamir merkezleri ile iletişime geçmesi gerekir. Tamir merkezler, sürücülerin eski haline dönmesini sağlayarak üretim sürecinin aksamadan sürdürülmesine aracılık eder. Sürücüler, üretim hattının sorunsuz bir şekilde çalışması için gereklidir. Bu nedenle olası bir sürücü arızası durumunda sürücü tamiri işleminin en kısa sürede başlaması gerekir. Bunun için üretim tesisleri, gibi sektörde uzun yıllar tecrübeye sahip olan firmaları tercih eder. Otomasyon sisteminden iletilen komutların motor tarafından yerine getirilmesini sağlayan sürücülerin durması demek üretimin de durması anlamına gelebilir.

Sürücü Tamir İşleminin Aşamaları

Sürücü tamir işlemi birçok aşamadan geçer. İlk olarak arızalanan sürücü fiziksel olarak incelenir. Sürücünün dışarıdan herhangi bir darbe alıp almadığına bakılır. Ardından sistemin kapakları açılarak sürücünün içindeki kartın analiz edilmesi sağlanır. Bu sayede arızanın ana karttan kaynaklanıp kaynaklanmadığı kolayca belirlenebilir. Sürücünün ana noktaları kontrol edildikten sonra herhangi bir problem oluşmaması kesinse sürücüye enerji verilebilir. Elektronik Kartların Gerilimi Sürücüye verilen enerji elektronik kartların geriliminin test edilmesini sağlar. Ölçüm sonucunda acıkan sonuca göre tamir işlemleri yapılır. Ardından enerji verilen cihazın topraklama işlemi yapılır. Cihaz tamamen güvenli hale getirildikten sonra arızanın giderildiğinden emin olunarak müşteriye teslimatı yapılır.