Şirink Ve Sayım Nedir Ne İşe Yarar

Şirink Ve Sayım Nedir Ne İşe Yarar

Matbaacı Ve Matbaacılık Arasındaki Fark Nedir

Hazırlıkları yapılan ve ayrıca müşterilere teslim edilecek olan kitaplar istenilen bütün sayılarda paketleme işlemleri yapılmaktadır. Bu gerekli olan iş ya el yardımı ile ya da paketleme şeklinde ve shirink adı verilen paket makinelerinde yapılmaktadır. alanlarında uygulanan shirink makineleri istenen bütün sayılarda kitapların dış kısımlarına kadar plastik folyo ile sarılarak ve folyo kenarlarını da ısı yardımı ile basılı ürünlerin dağılması, ısınması önlenmiş olmaktadır. Teslimat işlemleri ise paketlere girmiş olan kitapların tesellüm fişleri yani sevk irsaliyesi kesilmektedir ve kitaplarınızın nakil araçlarına yüklenerek müşterilerine doğru kısa sürede yola çıkmaktadır ve istenilen zamanlarda yerinde olmaktadır.Matbaacı baskı işlerinin hazırlanma ve ayrıca basılmaları ile uğraşan kişilere denilmektedir. Bu alanlarda ise matbaacı sistemlerinin ana temeli ise mesleğin altında yatan çok sayıda mensuba da görev yapmaktadır. Bu sistemlerin başlıcaları ise, grafiker, filmci, montajcı, kalıpçı, baskıcılar, mücellit yani ciltçi, dizgici olmaktadır ve matbaa müşteri temsilcisi yöneticiler olmaktadır.

Ajans Nedir

Basım alanlarında ve aynı zamanda sanayisinde ise ajans açılımı daha çok basılacak olan materyallerin baskı öncesinde hazırlık işlemlerini yürüten ve fiziki olan üretimlerde de düşünce üreten ve satan kurum ve kuruluşları da ifade etmektedir. Diğer yandan ise ajanslar matbaa işlerini yani resmi ve özel olan kuruluşlarında mallarını tanıtmaya, sevdirmeye, sattırmaya yönelik olarak da tanıtım ve reklamların kampanyalarını organize eder ve yürütür. Gerekli olan bu kampanyaları sırasında kullanılırsa basılı olan materyallerin de afiş, broşür, reklam panoları, el ilanları, kurum kimliği çalışmaları ve diğer gerekli olan bütün işlemleri bizzat kendi yürütmektedir.Matbaacılık sistemlerinde ise basılması gereken ve istenen bir materyale dair olarak yazılı ve görsel materyallerin de belirli sanatsal olarak özellikleri gözetilerek bir araya getirilip düzenlenme işlemleri olmaktadır. Baskılara hazırlanması ayrıca çoğaltılma işlemlerinin de bütünü matbaacılık alanlarında yapılarak hizmet vermektedir. Diğer yandan bu alanlarda daha da çok resmi nitelik taşıyan işlemlerde kullanılmak üzere de basılmış olan evraklara denilmektedir.

www.fidesmatbaa.com