CE İşareti Nedir ve Neden Gereklidir

CE İşareti Nedir ve Neden Gereklidir

TSE Belgesi Nedir, Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır

Çevre duyarlılığı ve tüketişi hakları artık tüm dünyada insanların koruması ve duyarlı davranması gereken yaşamsal konulardır. İş yerlerinde sağlık ve güvenlik de Avrupa standartlarında ve daha geniş kitlelere hizmet vermek için aranan özelliklerin başında yer alıyor. İşte CE işareti veya CE belgesi bir işletmenin bu duyarlılık çerçevesinde sunduğu hizmetleri kapsar. Çevre, tüketici hakları, sağlık ve güven yalnızca pazarlama kitlesine değil işletmelere büyük avantajlar sağlar. Bu belgeye bir şekilde tüm dünyada kullanabileceği bir pasaport ifadesini kullanmak da doğru olur. CE belgesi veya işareti olan bir mal bu platformda üretilmiş güvenilir bir ürün veya maldır ve artık işletme sahibi bu ürünü tüm dünyada pazarlama avantajına sahiptir. Bir malın veya ürünün Türk standartlarında uygunluğunu gösteren işaret veya belgeye TSE belgesi adı verilir. Bu belge aynı zamanda bir malın cinsini, tipini, sınıfını ve türünü gösterir. Geçerlilik süresi 1 yıldır. TSE belgesi almaya hak kazanan markalar bu konuda yeterlilik sürecini tamamlamış güvenilir markalardır.

İso 9001 Belgesi Nedir ve Firmalara Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir

Bir ürün ne kadar kaliteli ve bu kalitesi de devlet tarafından ne kadar tescilli ise firmaların geniş pazarlara açılması ve kar etmesi de o kadar hızlı olacaktır. Özellikle İSO 9001 belgesi olan bir işletmenin ürün ve hizmetleri güvence altına alınmış demektir. Bu belge maliyeti azaltırken üretimde zaman tasarrufu sağlar ve iş hızını artırır. Uluslararası ticarette geçerli bir belge olduğu için diğer ülkelere ihracatı kolaylaştırır. Müşteri memnuniyetini artırmaya bağlı olduğu için ürünlerde iade ve fire oranlarını minimum seviyelere indirir. Böylece işletmelerin diğer işletmelerle rekabeti daha güçlü olur. Markalara TSE belgesi devletin yetkili kurumları tarafından verilir ve bu yetkinin verilmesi için istenen evrakların eksiksiz olarak sunulması gerekir. Bir belgenin eksikliği, yanlışlığı veya üretimden kaynaklanan sorunlar bu belgeyi alma sürecini geciktiren etkenlerdir. TSE belgesi alabilmek için aranan şartlar ve istenen belgelerin tam olması için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

www.ozdanismanlik.com.tr