Ayıplı Malın İadesi Nasıl Yapılır

Ayıplı Malın İadesi Nasıl Yapılır

Ayıplı Mal Nasıl Tespit Edilir

İyileştirilen tüketici hakları ile beraber artık satışı gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin tanıtım ve reklamları da büyük önem taşımaktadır. Çünkü artık satış için gerçekleştirilen tanıtım, reklam gibi çalışmalarda satılan ürün ya da hizmetin olmayan bir özelliğinin sayılması durumunda bu ürün ya da hizmet direkt olarak ayıplı mal olarak kabul edilmektedir. Yani satışa konu olan ürün, mal ya da hizmetin tanıtımında, ambalajında ya da reklamlarında belirtilen özelliklerden 1 tanesine dahi sahip olmaması, hazırlanan kullanım kılavuzunda yer alan özellikleri taşımaması, ürünün standart olarak sahip olması özelliklerini taşımaması ayıplı mal statüsüne girmesine neden olmaktadır.  Yukarıda yer alan özellikleri taşıyan her türlü ürün ya da hizmet ayıplı mal olarak kabul edilir. Günümüzde büyük markalar üretmiş oldukları mal ve hizmetlerde kusur bulunması halinde toplu tazminat davaları ile uğraşmamak adına hemen ayıplı malın toplatılmasına karar vermektedir.

Ayıplı Malın İadesi Süresi

Malın ayıplı olduğunun belirlenmesi halinde tüketicinin malı iade hakkı bulunmaktadır. Sözleşmeden dönme hakkı olarak bilinen bu hakkın kullanılması halinde taraflar imzalanan sözleşme karşılığı verdiklerini karşılıklı olarak iade ederler. Tüketicinin satın aldığı mal ya da hizmette ayıp tespit etmesi halinde bu ayıbı 30 günlük yasal süre içerisinde bildirmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak gizli ayıplı olan ürünlerde bu süre 2 yıla kadar uzamaktadır. Ancak ürün ayıbında satıcının çok ağır kusurunun bulunduğu ya da satıcı tarafından bu kusurun bilerek gizlenmesi durumunda böyle bir zamanaşımı sınırı uygulanmaz. Ayıplı hizmette de yine aynı şekilde ihbar süresi hizmetin satın alındığı 30 günlük süreyi kapsamaktadır. Ancak özellikle de küçük markalar tarafından üretilen ürünlerde ürünün ayıplı olduğunun kabul edilmesi çok daha zordur. Bu gibi tartışmalı konularda tüketicinin ürünün ayıplı olduğunu belirttiği ancak üreticinin diyerek ürününün ayıplı olduğunu kabul etmemesi halinde iş tüketici mahkemelerine düşmektedir. Tüketici mahkemesi bu konuda bilirkişi olan bir uzman atar ve ürünün ayıplı olup olmadığının belirlenmesini ister.

www.itirazimvar.net