Mahkemelerde Nasıl Davranış Sergilenmelidir?

Mahkemelerde Nasıl Davranış Sergilenmelidir?

İcra Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

İcra mahkemeleri, borçlu olan kişilerin borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçluların icra müdürlüklerinin işlemlerine dair olarak bütün şikâyetlerini incelemekte görevli olan mahkemelerdir. Aynı zamanda ve kesinlikle bütün iddialar yazılı delil ile kanıtlanma işlemleri yapılması gerekmektedir. Eğer ki bu aşamada yazılı deliliniz yok ise genel mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Buna göre, tebligat elinize ulaşmamış veya geç ulaşmışsa eğer yapılması gerekenler nelerdir; Bu durumlarda tebligatların usulsüzlüğünün tespitlerini isteyebilir veya diğer bir yöntem ile gecikmiş olan itirazda bulunabilir. İcra ödeme emirleri ile birlikte gönderilmesi gereken başka bir belge var mıdır? Bu sorunun cevabı ise, icra emrinde böyle bir belgeye gerek yoktur.Takiplere itiraz edilebilir mi bunun sonuçları nelerdir; İtiraz etmemeniz halinde itiraz süresi sonunda hakkınızda bulunan kesinleşmiş olacaktır. Aynı zamanda takipler kesinleştikten sonra evlerinize hacze gelinebilir ve bankada bulunan paralarınıza, gayrimenkullerinize ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarınıza haciz konulma işlemleri başlatılmaktadır.

Mahkeme Kararını Kabul Etme İşlemi

Buna göre haciz işlemlerine karşı şikâyet hakkı var mıdır, varsa nasıl yapılır; Bilinmesi gerekmektedir ki haciz işlemleri memur işlemi olup kanuna aykırılık söz konusu ise kesinlikle sizler icra mahkemelerine şikayet davaları açabilirsiniz bu davaları açmaya kanunen hakkınız vardır. Fakat bu aşamada bu dava sürelere tabi tutulmayarak değildir. Diğer bir merak edilen konular ise; emekli maaşlarının haczedile bilinir mi ve aynı zamanda meskenlerin haczi mümkün müdür sorusu olmaktadır. Buna göre, Emekli maaşları yasal ve kural olarak kesinlikle haczedilemez. Takip işlemleri kesinleştikten sonra borçluların muvafakati yani onayı halinde ve bu durumlarda haczedile bilinir. Emekli maaşlarında haczin kaldırılması süresi ile ve bu süreye bağlı değildir aynı zamanda icra müdürlüklerinden talep edilmektedir. İçlerinde oturduğunuz bir tane konutunuz varsa ve satılması halinde ve durumlarında, satış değerlerinin ve sosyal konumunuza uygun olarak başka bir evde almanız mümkün değilse bu mülklerin bilinmesi gerekmektedir ki kesinlikle haczi mümkün değildir. Bu durumlarda da şikâyet hakkınız 7 günlük süreye tabi tutulmaktadır ve bu şikayetler ise icra mahkemelerine yapılmaktadır.

www.icraturk.com