Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir

Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir

Kişisel Veri Nedir

Teknoloji çağı olan günümüzde kişiler ait özel veriler farklı platformlarda yer alıyor, bu platformlar aracılığı ile de başka platformlara aktarılabiliyor. Kişisel verilerin bu şekilde ulaşılabilir olması korunması hakkında düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu hale getiriyor. Kişisel verilerin korunması için çıkarılan KVKK verilerin sağlıklı bir şekilde saklanması, işlenmesi ve korunması için gerekli hukuki düzenlemeleri içeren bir kanundur. Kanunun işleyişi hakkında Aliağa avukat ile iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz. İletişim için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Kişisel veri, adından anlaşılacağı üzere kişiye ait bilgilerdir. Kişisel veri bir nevi kişinin kimliğidir. Bu verilerin korunması ise kişiye ait özel bilgilerin korunması demektir. Kişisel verilerin internet ortamında ya da başka platformlarda koruması yasal olarak güvence altına alınmıştır. Yapılan yasal düzenlemelerle kişisel verilerin düzenlenmesi, işlenmesi, saklanması belirli bir prosedüre bağlanmıştır.

Kişisel Verilere Karşı İşlenen Suçlar

Kurum ve kuruluşlar tarafından müşterilerine ait bilgiler toplanmakta ve depolanmaktadır. Bankadan eczaneye kadar her alanda kişisel veriler depolanmakta olup bu veriler tekrar kullanılmak üzere depolanmaktadır. İşletmelerin, kurum ve kuruluşların bu verileri gelişigüzel saklaması, yetkisiz kişilerin erişimine açması, amacı dışında kullanması, ifşa etmesi yasaktır. KVKK bu kapsamda çıkarılmış bir kanun olup kişisel verilerin Anayasa ile güvence altına alınmasını sağlar. Kişisel bilgilerin gelişigüzel toplamak, gerekli güvenlik önlemlerini almadan saklamak, yetkisiz kişilerin eline geçmesine sebep olmak, veri sahibinin izni olmadan ifşa etmek vb. suçtur. Bu tür suçlar KVKK kapsamında değerlendirilir ve yaptırım uygulanır. Kişisel verilerin korunmasına karşı işlenen suçlar ve bu suçlara karşı getirilen yaptırımlar hakkında Aliağa avukat ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.