Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Hangi Şartlarda Ödenir

İşveren ile işçi arasındaki iş hukuku ilgili yasalarca düzenlenir. Bu bağlamda aradaki anlaşmazlıklar, hukuken var olan haklar yasalarla belirlenir ve işveren ile işçinin bu haklara ve hakların düzenlendiği yasalara uyması beklenir. Kıdem tazminat, işveren ile işçinin arasındaki iş akdinin işverence bozulduğu durumlarda işçiye ödenen tazminattır. Konuyla ilgili hukuki bilgiye sayfadan ulaşabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alınamaz

Kıdem tazminat belirli şartlar oluştuğunda ödenir. İş Kanunu’nun 14.maddesi uyarınca aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olan işçinin iş akdi bozulduğunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak sadece bu yeterli değildir. İşverence iş akdi ahlaksızlık gibi nedenlerle bozulmamış olmalıdır. Bunun yanında işçinin ölmesi, kadın işçinin evlenip bir yıl içinde işten ayrılması, askerlik nedeniyle işten ayrılma, emeklilik hakkının elde edilmesi gibi nedenlerin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenir. İşçi açısından önemli bir nokta daha vardır. İşçi sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık halinde sözleşmesini feshedebilir. Ya da işyerinde işin durması halinde sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu durumda da kıdem tazminatı ödenir. İşveren ile işçi arasında iş akdi sona erse de bazı durumlarda kıdem tazminatı ödenmez. İşyerinin başka bir işverene devr edilmesi halinde devir nedeniyle kıdem tazminatı ödenmez. Ücret artırımı yapılmadığında işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı talep edemez. Kanunda belirtilen şartlar oluşmadığı halde hamilelik ve doğum nedeniyle işten istifa eden kadın işçiye tazminat ödenmez. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılığı tespit edilmiş ve bu nedenle iş akdi sonlandırılmış işçiye kıdem tazminatı ödenmez. İş Kanunu’na tabi olmadan ev hizmetinde çalışanlar, çıraklar vb. kıdem tazminata alamazlar. Kıdem tazminatı hakkında daha fazla bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.