Boşanma Avukatı Dava Hazırlığını Nasıl Yapar

Boşanma Avukatı Dava Hazırlığını Nasıl Yapar

Boşanma Sebepleri Nelerdir

Evliliğin başlaması kadar istenen bir durum olmasa da sona ermesi de normaldir. Boşanma süreci çiftler açısından son derece yıpratıcı bir süreçtir. İster anlaşmalı olsun ister çekişmeli olsun boşanma davaları, eşlerin hem maddi hem de manevi açıdan yıpranmasına neden olur. Bu sürecin profesyonelce yönetilmemesi ise bir tarafın maddi ve manevi açıdan daha fazla kayıp yaşamasına neden olur. Boşanma avukatı, sürecin hukukî yönünü takip eden ve müvekkilin bu süreci en zararla atlatmasını sağlayan hukuk danışmanıdır. Boşanma davası açmadan önce merak ettiğiniz konuları sayfayı ziyaret ederek Avukat Hande Şahin’e danışabilirsiniz.

Dava Hazırlığı Nasıl Yapılır

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda açık bir şekilde ifade edilmiştir. Medeni Kanuna göre boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel sebepler şiddetli geçimsizlik olarak bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Özel sebepler ise şiddet, zina, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk etme, akıl hastalığıdır. Boşanma davası açmak isteyen taraf bir avukat ile görüşme, hangi sebeple dava açmak istediğini belirtme ve buna yönelik dava hazırlığı talep etme hakkına sahiptir. Boşanma avukatı müvekkilini dinledikten sonra boşanma davası açmak için hazırlıklara başlar. Öncelikle dava dilekçesi hazırlanır. Avukat dava dilekçesini müvekkilinin anlattıkları doğrultusunda hazırlar. Bu noktada boşanma nedeninin doğru bir şekilde tespiti önemlidir. Dava davacının boşanma nedenine incelenecektir. Hakim boşanma nedenine göre değerlendirmede bulunacaktır. Dava açmak isteyen müvekkilin boşanma dışında başka talepleri olup olmadığı da avukat tarafından belirlenmeli, bu talepler dava dosyasında yer almalıdır. Velayet talebi, mal paylaşımı, maddi-manevi tazminat, nafaka talebi netleştirildikten sonra davanın hukukî temeli oluşturulmalıdır. Boşanma nedenleri ve boşanma süreci hakkında bilgi almak ve hukukî yardım talep etmek için avhandesahin.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.