Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın hukuki sonuçlarının düzenlenmesini sağlar. Hazırlanın sözleşmenin iki eş tarafından da imzalanması gerekir. Mal varlıkları, tazminat, velayet, nafaka gibi konularda tarafların hem fikir olduğunu gösteren önemli bir belgedir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleştirilebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması bir gerekliliktir. https://ozansoylu.av.tr/aile-hukuku sitesinden anlaşmalı boşanma ile ilgili detaylı bilgi almak mümkündür. Anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde tarafların hızlı bir şekilde boşanması mümkün olur. Ancak bunun gerçekleşmesi için birtakım şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da boşanma ve boşanmanın sonuçları ile ilgili özgür iradeleri ile anlaşıp evlilik birliğinin sona ermesini talep eder. Anlaşmalı boşanma davasına eşlerin beraber başvurması ya da eşlerden birinin başvurması ve diğerinin kabul etmesi gerekir. Bu boşanma davaları çoğunlukla tek celsede biter.

Anlaşmalı Boşanma İçin Protokol Gerekli Mi?

Anlaşmalı boşanmaya karar verildikten sonra anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Bunun için öncelikle anlaşmalı boşanma ile ilgili dilekçe hazırlanması gerekir. Bunun yanında bir de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Adliyede dava açmak için UYAP sistemine bağlı olan bir tevzi bürosuna gitmek gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için kişilerin nüfus cüzdanlarının yanında olması gerekir. Bunun yanında dava açma sürecinde belli bir harç da yatırılır. Dava açıldıktan sonra davanın görüleceği kaleme gidilerek dilekçe verilir. Mahkemenin hangi gün olacağı tebligat ile taraflara bildirilir. Profesyonel boşanma avukatları sayesinde anlaşmalı boşanma davası için gerekli işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bu aşamada tarafların yıpranmaması adına profesyonel avukatlar ile çalışmak son derece önemlidir. Avukatlık hizmetleri evrensel etik kurallar çerçevesinde sunulur.