Süreç Yönetiminin Amacı

Süreç Yönetiminin Amacı

Süreç Faaliyetleri

Bir işletme ya da kuruluşun sahip olduğu bir ya da daha fazla girdinin, işletmenin müşteri kitlesinin beklenti ve istekleri doğrultusunda işlenerek çıktı haline gelmesine vesile olan faaliyetler ve karşılıklı ilişkiler süreç olarak adlandırılır. Bilgi için https://www.g-gsoft.com.tr/tr/2019/07/02/surec-ve-icerik-yonetimi/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Süreç yönetimi ise tüm bu faaliyetlerin ve karşılıklı ilişkilerin denetlenmesi, yapılandırılması ve profesyonel bir yönetim anlayışı ile yönetilmesini ifade eder.

Sürecin Özellikleri

Bir girdinin çıktıya dönüşmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ve karşılıklı ilişkiler; değer yaratan faaliyetler, iş akışını sağlayan faaliyetler ve kontrol faaliyetleri başlıkları altında toplanabilir. Süreç yönetimi tüm bu faaliyetlerin yönetimini, denetlenmesini ve takip edilmesini kapsar. Sürecin en temel özelliği girdiyi çıktıya dönüştürmesidir. Bu dönüştürme aşaması tanımlanabilen, yinelenen, ölçülen ve değer yaratan faaliyetlerden oluşur. Bu faaliyetlerin profesyonel bir ekip ve düzen içinde yönetilmesi ise faaliteyler sonucunda elde edilen çıktının değerli ve tercih edilir olmasını sağlar. Süreç, tanımlanabilir, ölçülebilir, yinelenebilir, kontrol edilebilir ve katma değer kazandırır. Sürecin yönetilmesi ise mevcut olan süreçlerin nasıl işlediğini tanımlamak, ölçmek, yinelenebilir olmasını sağlamak, kontrol etmek ve katma değeri artırmak amacı ile yapılan bir dizi çalışmayı kapsar. Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve bunun sonucunda karlılık oranının yani katma değerin artması için süreçlerin hatalı ve kusurlu yönlerinin bulunması ve bu hata ve kusurlara zamanında müdahale edilmesi gerekir. Süreç yönetimi ve uygulamaları için g-gsoft.com.tr sayfayı ziyaret edebilirsiniz.