Sigara Nedir?

Sigara Nedir?

Sigaranın Tarihi

Tüm dünya sağlık örgütlerinin ve insan halklarının en büyük problemlerinden biri şüphesiz ki sigaradır. Günümüzde solunum yolu hastalıkları dendiği zaman; bu hastalıklara neden olan en önemli faktörün sigara olduğu bilinmektedir. Sigara ve sigaraya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle ülkemizde her yıl ortalama 110.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Sigara; tütün yapraklarının ufaltılarak özel olarak hazırlanmış kağıtlara sarılmasıyla elde edilen silindir şeklinde, genelde yarı çapı 0,5 cm ve uzunluğu 8-10 cm arasında değişen keyif verici maddeler statüsünde olan bir maddedir. Sigaranın atası olarak adlandırabileceğimiz tütün mamulü, ilk olarak Amerika kıtasının keşfinden önce Amerikan Kızılderilileri tarafından tüketildiği bilinmektedir. Bizim bildiğimiz adıyla barış çubuğu olan bu maddenin ilk sigara olduğu düşünülmektedir.

Geçmişten Bugüne Sigaranın Tarihi

Modern anlamda sigara ise ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Amerika kıtasının keşfinden sonraki dönemde Amerika’dan ilk olarak tütün yaprağına sarılarak getirilen sigaralar günümüzün purolarına benzemekteydi. Daha sonra sigaranın uzun süre dayanabilmesi ve maliyeti düşürmek adına özel olarak hazırlanmış kağıtlara (çarşaf) sarılarak üretilmeye başlandı. Bir başka rivayete göre ise; Avrupalı’nın sigara ile tanışması Osmanlı askerleri vesilesiyle olmuştur. Osmanlı’da tütün kullanımı ve içiminin başlaması 17.yy başlarına dayanmaktadır. Mısır ile yapılan ticaret ve seferler sonrasında sigara Osmanlı ülkesine girmiş ve yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Fransızların Akka kalesini kuşatması(1799) sırasında Ahmed Paşa askerlerine moral olsun diye nargile ve tütün dağıtmıştır. Savaş esnasında nargilelerin kırılması nedeniyle tütün kağıtlara sarılarak içilmiş bunu gören Fransız ve İngiliz askerleri de tütünü gazete kağıtlarına sararak içmişlerdir. Bildiğimiz sigaranın ilk olarak böyle ortaya çıktığı rivayet edilmektedir. Sigara içilmeye başlandığı ilk günden 1960’lı yıllara kadar tüketimi hızla yükseliş göstermiştir. Fakat sigara ve sigaranın zararlarının ortaya çıkması ve insan sağlığını doğrudan tehdit eder hale gelmesi nedeniyle sigaraya eğilim git gide yavaşlamakta ve hatta gerilemektedir. Günümüz de gelişmekte olan ülkelerde hala dahi sigara tüketim yaşı git gide gerilemekte ve sigara bağımlılığı artmaktadır.