Bireysel ve Toplu İş Hukuku

Bireysel ve Toplu İş Hukuku

İşverenin İşçiye karşı Yükümlülükleri

İşçi sayısı az olan küçük işletmelerde işçilerin ve iş verenin haklarının korunduğu bireysel iş hukuku davaları ile işçi sayısı fazla olan işletmelerde işlerin ödemelerinin yapılmaması grev ve lokavt gibi konuları içeren davalarla toplu iş hukuku ilgilenir. İşçi ve işverenin haklarının korunarak davalara1475 sayılı kanuna uygun kararların verilmesi sağlanır. Her iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, daha iyi bir iletişimin sağlanması ve iş sözleşmesine bağlı bir şekilde davranılmasını amaçlayan iş hukuku davaları hakkında bilgi ve deneyimi olan https://www.latifcembaran.com/is-hukuku-avukati.html avukattan yardım ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İşçilerin İşverene Karşı Yükümlülükleri

İşçilerin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan araç gereç gibi donanımın sağlaması, işçilerin maaşlarını tam ve zamanında ödenmesi, işçilerin can güvenliğinin ve sağlığının korunması, doğum izninin verilmesi ve işçiler arasında herkese eşit davranılması gibi yükümlülükler vardır. İşçilerin mağdur edilmemesi ve işçi haklarının savunulması amacıyla iş davaları açılır. İşçilerin ücretlerini almaları, SKG kanunları, iş ve işçi bulma sendikaları ile ilgili kanunları da iş davaları kapsamında değerlendirilir. İşçilerin istenilen işlerin aksatmadan yapmaları, iş yerinde olumsuz davranışlarda bulunmamaları, iş yeri kurallarına uygun hareket etmeleri, işleri zamanında ve istenilen şekilde yapmaları gibi yükümlülükleri vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde işverenin haklarını savunmak amacıyla iş davaları açılır. Bu süreç hakkında latifcembaran.com sizlere yardımcı olmaktadır.