SÖZLEŞME İHLALİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

SÖZLEŞME İHLALİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sözleşme İhlali Çeşitlerinin Diğer Türleri

Sözleşmenin türüne göre değişkenlik gösteren sözleşme ihlali, kendi içerisinde farklı çeşitlere ayrılır. Bu sözleşmeler; saklama amacı güden sözleşmeler, kullandırma ve yararlandırma amacını güden sözleşmeler ve mülkiyet devri amacını güden sözleşmeler olmak üzere temelde üçe ayrılır. Saklama amacı güden sözleşmeler, kendi içerisinde sonuçları talih ve tesadüfe bağlı borçlar, güvence veya teminat sağlama amacı güden sözleşmeler olmak üzere ikiye ayrılır. İş görme amacı güden sözleşmeler ise eser sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi olmak üzere kendi içerisinde üçe ayrılır. Söz konusu belgeler ile ilgili herhangi bir problem meydana geldiğinde gibi hukuk bürolarından destek alabilirsiniz. Bu hukuk büroları, sözleşme ihlali ile ilgili hem danışmanlık hem de avukatlık hizmetlerini bir arada verebilir.

Sözleşme İhlali Neden Olur?

Kullandırma ve yararlandırma amacını güden sözleşmeler, kendi içerisinde ödünç sözleşmesi, ariyet sözleşmesi ve kira sözleşmesi olmak üzere üçe ayrılır. Mülkiyet devri amacını güden sözleşmeler ise trampa sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi ve satım sözleşmesi olmak üzere alt dallara ayrılır. Sözleşme ihlali, sözleşmeye taraf olanlardan birinin, sözleşmenin konusu olan şartlardan birine veya birkaçına uymaması ile meydana gelir. Belgede yer alan maddelere uyulmaması, borçlar hukukuna göre ihlal olarak sayılır. Bu süreçte alacağınız avukatlık hizmetleri sayesinde ihlalin meydana geldiği tüm prosedürlerin gerçekleştirilmesini sağlarsınız. Bu sayede maruz kaldığınız zararın giderilmesi mümkün hale gelir. Sözleşmenin ihlal edilmesi nedeniyle açacağınız davayı yürütmek ile görevlendirdiğiniz avukatınız, cezai şart işlemlerini başlatarak haklarınızı güvence altına almanızı sağlar. Sözleşmenin bir tarafıysanız, hukuki açıdan sözleşmenin yorumlanması sağlanır. Bu hizmetleri alarak hukuki açıdan mağdur olmadan haklarınızı arayabilir veya davalı tarafsanız haklarınızı koruyabilirsiniz.