Avrupa Birliği Nedir?

Avrupa Birliği Nedir?
Televizyonda, gazetelerde, sosyal medya paylaşım platformlarında kısacası günlük hayatta aklınıza gelebilecek her yerde duyuyoruz Avrupa Birliğini. Peki, Avrupa Birliği nedir ve hangi ülkelerden oluşur bu konuda yeterince bilgi sahibi miyiz? Yazının devamını okursanız, bu konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.Avrupa Birliği, kısaca AB, 27 üye ülkeden oluşan siyasi ve sosyal bir örgütlenme biçimidir. Üye ülkelerin topraklarının çoğunluğu Avrupa Kıtası’ndadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler: Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Danimarka Kıbrıs, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüxemburg, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Krallık’tır.1922 yılında Avrupa Birliği Anlaşması olarak da bilinen Maastricht Anlaşması’ nın kabulüyle daha önce var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görevler yüklenerek kurulmuştur. 500 milyonluk nüfusuyla dünyanın %30’luk gayri safi hâsılasını oluşturur. Birliğe üye 15 ülke Euro adında ortak parasını kullanır. Birlik aynı zamanda ortak bir ticaret politikası izler. Birliğin 27 üyesi de NATO üyesidir. Scheegen Anlaşması ile birliğin üyesi ülkeler kendi aralarında pasaport kontrolünü de kaldırmıştır. Birlik üyesi ülkelerin pek çok adli, siyasi, sosyal konularında AB normları baz alınır. Ülkemizin AB macerası ilk olarak 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması ile başlamış, ülkemiz 1987 yılında tam üyelik hakkı kazanmıştır. 1999 yılında AB adayı olarak görülen ülkemiz, 2005 yılında tam müzakerecilik sürecine başlamıştır.