Boşanma Gerekçeleri

Boşanma Gerekçeleri

Boşanma Gerekçeleri

Son yıllarda boşanma sayısında hızlı bir artış görülüyor. Bunca insan boşanırken, elbette boşanma gerekçeleri de o kadar artıyor ve çeşitleniyor. Boşanma sebepleri genel olarak 3 ana başlıktan oluşuyor. Bunlardan ilki “anlaşmalı boşanma”. Anlaşmalı boşanmalarda, kişiler çocukları varsa, kimde kalacağına kendi aralarında karar verirler aynı zamanda mali açıdan da bir uzlaşmaya varırlar ve hazırladıkları bu protokolü mahkemede hakime sunabilirler.

Şiddetli Geçimsizlik

İkinci sırada ise “şiddetli geçimsizlik” olarak da bilinen genel boşanmalar var, ki bunlar en sık görülen boşanma sebepleri arasında. Genellikle ilişkilerde yaşanan ciddi bir iletişimsizlik ve şiddetli geçimsizlik söz konusudur.Davayı açan kişinin bu durumda kusurlu olmadığını ispatlaması ve aralarında yaşanan geçimsizliğe dair kanıtlar ve şahitler sunmak zorundadır. Üçüncü boşanma türü ise özel boşanma sebeplerine dayanmaktadır. Bu sebepler arasında zina, onur kırıcı bir hayat tarzı, kişinin canına kast edilmesi, kötü muamele, dayak, şiddet, uzun süreli özellikle 6 aydan çok sürmüş terk edilme durumları gibi nedenler boşanma gerekçeleri arasında sayılırlar. Boşanma davalarında kanunda yer almayan durumlarla karşılaşıldığı zamanlarda dava sonucu Yargıtay tarafından neticelendirilir. Taraf kişilerin ve şahitlerin ifadeleri neticesine göre dava karara bağlanır. Kanunlarımızda genellikle kadınları koruma yönünde maddeler vardır.